เกี่ยวกับ Senchabox

Mobile Developer ที่เกี่ยวกับ Technology Mobile Application
ซึ่งในปัจจุบัน Mobile Device ได้มีความสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวัน

ทาง Senchabox จึงเปิดสอนเพื่อพัฒนา Mobile Application ที่ทำได้ด้วย พื้นฐานของ HTML,CSS,Javascript เป็นหลักๆ จึงสามารถนำความรู้ทางด้านการพัฒนา Website มาสร้างเป็น Mobile Application ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

SenchaBox คืออะไร

คือ Web Tutorial ที่เกิดขึ้นมากจาก Mobile Developer  ได้นำเอาความรู้ มาเผยแพร่ เกี่ยวกับ Sencha Touch 2 Framework
เพื่อนำมาสร้างเป็น Mobile Application Cross Platform ที่ทำการทดสอบ ว่ามันเร็วและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้จริง

Sencha Touch Framework คืออะไร

เป็น Javascript Framework ที่สร้างมาเพื่อรองรับกับ Technology WebKit ที่ออกแบบมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในรูปแบบโครงสร้างการทำงานแบบ MVC ทำให้นำไปต่อยอดความคิดและพัฒนาต่อได้อย่างง่ายดาย

ทำไมถึงเลือก Sencha Touch Framework?

การพัฒนา Native Application อย่าง XCode, Eclipse Android นั้น Developer จะต้องใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาเกี่ยวกับ Native Application จากตัวอย่างถึง 2 Platform ซึ่งจะเสียเวลาในการพัฒนา
ทดสอบมากพอสมควร โดยทางทีม Develop Mobile Application จึงได้ทำการ research และทดสอบ
จนได้ข้อสรุป Sencha Touch Framework เหมาะที่สุดในการนำมาพัฒนา 
Develop เพียง 1 ครั้งสามารถ นำไปใช้กับ Mobile Platform ได้ทั้ง iOS, Android, BlackBerry, Kindle Fire, and more.


KPI

แก้ไขล่าสุด วันที่ 4 ก.พ. 2559, 11:09