หน้า 1

xSenchaAPI

  Application Description
- SenchaTouch & Cordova API
- Eclipse (Simulator)
- PHP WebService
- Google API .....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 28 มี.ค. 2556, 19:13

xContact

Application Description
- SenchaTouch & Cordova API
- Eclipse (Emulator)
- LocalStorage Database

.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 25 มี.ค. 2556, 21:33

xCarCalculate

Application Description
- SenchaTouch & Cordova API
- Eclipse (Emulator)
- PHP WebService
- LocalStorage Database
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 13 มี.ค. 2556, 00:15

xNoteOnline

Application Description
- SenchaTouch & Cordova API
- Eclipse (Emulator)
- PHP WebService
- MySQL Database

.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 13 มี.ค. 2556, 00:15

หน้า 1