หน้า 1

การเรียกใช้งาน API BarCode Scanner

สำหรับ API นี้ผมได้ทำการทดสอบกับ BarCode และ QR Code
ผลที่ออกมา Work มากครับ สามารถ Config type of Barcode ได้อีกด้วย
จากที่ได้สัง
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 2 ก.ย. 2556, 23:45

หน้า 1