หน้า 1

How to Install Genymotion & ADT Plugin

1. Sign up & Download http://genymotion.com
*** for Window & virtualbox package use -> genymotion-2.2.0-vbox.exe *** .....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 26 เม.ย. 2557, 16:08

วิธีสร้าง Android Project (PhoneGap2.7.0)

 ดูตาม Video ได้ดังต่อไปนี้เลยครับ
ตัวทดสอบตัวนี้ สร้างจาก Phongap 2.7.0 นะครับ
สามารถ Download ได้ที่ http://www.phonegap.com
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 22 ก.ย. 2556, 01:50

หน้า 1