หน้า 1

วิธีติดตั้ง Sencha SDK Tools

*** Video สอนติดตั้งบน Sencha Touch บน Window และ OSX จะต้องใช้ Browser (Safari,Chrome) ที่ support webkit ในการ debug เท่านั้น ***

.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 31 ส.ค. 2556, 02:51

หน้า 1