หน้า 1

พื้นฐาน Photoshop ที่จำเป็นนะครับ

พอดีได้ทำ Video สำหรับประกอบการสอนไว้
เลยถือโอกาส Share ให้กับคนที่สนใจลองมาดูหลักการใช้
Tools ต่างๆที่จำเป็น ก่อนที่จะกระเถิบไปทางด้าน
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 3 ก.ค. 2557, 00:30

หน้า 1