หน้า 1

ShowCase : MedCalc Application

รายละเอียดของ Service Application สร้างขึ้นมาจาก Ionic Framework

1. Web Service Online (PHP & MySql)

2. Barcode Sc
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 30 พ.ย. 2559, 15:41

ionic ตอนพิเศษ 2. ตัวอย่างที่สำเสร็จแล้ว MyContact App

เรียนมาก็ Chapter 1- 6 จะเอาไปทำอะไรได้!
ผมก็เลยเอาความรู้ที่เรียนมาทำ App เล็กๆแต่ Concept นี้ นำมาใช้ทำงานจริงได้เยอะแยะ แล้วนะครับ
มา
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 17 พ.ค. 2559, 13:26

ionic ตอนพิเศษ มาเปิด App ที่สอน บน Android กันเถอะ :)


สำหรับ คนที่ อยากลอง เล่น ก็ไปโหลด App ใน App Store, Play Store
มาได้นะครับ แล้ว ลงทะเบียนเพียงอึดใจ พร้อม ทั้ง ใส่

Ion
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 11 พ.ค. 2559, 15:52

ionic ตอนที่ 4. วิธีการทดสอบ App แบบง่ายๆ บนมือถือ โดยใช้ App Ionic View (iOS,Android)


สวัสดีครับ ขอส่ง Video Chapter.4 คั่นการเขียน Application บนมือถือสักนิด

เพราะคาดว่า เมื่อใส่ UI User Interface แล้วหลายคนๆ ที่
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 11 พ.ค. 2559, 13:55

Ionic ตอนที่ 3. การใช้งาน Directive และ Class CSS ของ ionic จัด User Interface (UI)


ใน Chapter 3 นี้เราได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการทำหน้า View ที่เป็น Text ทดสอบ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของ ionic concept โดยการใช้ Directive และ
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 11 พ.ค. 2559, 01:03

Ionic ตอนที่ 2. ng คือ angular , ion คือ ionic และ พื้นฐานการ .config view รองรับหลายๆหน้า

Chapter 2 : อธิบายเกี่ยวกับ

1. การแก้ไข index.html เพื่อรองกับการทำงานแบบหลายๆหน้า (view)
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 10 พ.ค. 2559, 16:14

Ionic ตอนที่ 1. ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในการพัฒนา Application


สอนการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในการพัฒนา Ionic Framework เพื่อพัฒนา Mobile & Tablet Application
แบบ Cross Platform หรือเรียกอีกอย่าง
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 10 พ.ค. 2559, 15:32

หน้า 1