โครงการ Mobie Dev Apprentice for Industry

ผู้เข้ารับการอบรม มีจากหลายบริษัท หลากหลายสาขา
ทั้ง BA, SA, CG Designer และน้องอายุน้อยสุด 13 ปี
ก็เป็นที่น่ายินดีมากครับ หลายท่านสามารถเริ่มเอาไป วางระบบ
เกี่ยวกับ Industry ของตัวเอง แล้วก็เริ่มคิด Project ใหม่ๆ เป็นการจุดประกาย idea กัน
พร้อมกับได้ connection กัน เต็มไปหมด เพราะว่า ผู้เข้าร่วมอบรม เยอะมาก ประมาณ 70-90 ท่านเลย

ขอขอบคุณ SWPark ที่ให้โอกาสเป็น วิทยากรในครั้งนี้ด้วยครับ


แก้ไขล่าสุด วันที่ 4 มี.ค. 2557, 13:28