Sencha Touch2 และ Ionic Framework เป็น JS Framework ที่สร้างมาเพื่อรองรับกับ Technology WebKit เพื่อนำไปใช้ในการทำ Mobile & Tablet Application โดยเฉพาะ

 

    


ที่ออกแบบมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในรูปแบบโครงสร้างการทำงานแบบ MVC เพื่อรองกับการทำงานเป็นทีม ได้อย่างเป็นระบบ
ทำให้นำไปต่อยอดความคิดและพัฒนาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพราะอะไร??? ทำไมถึงเลือก Cross Mobile Platform Framework! มาเปิดอบรม

เพราะ
การพัฒนา Mobile App ปรกติเราจะใช้ Native Language Programing ดังนี้

1. iOS (XCode) ใช้ ภาษา Objective-C,Swift
2. Android (Android Studio) ใช้ ภาษา JAVA
3. Window Mobile (Visual Studio) ใช้ .NET Framework

ลองคิดดูว่าจะดีแค่ไหน ถ้าเราศึกษาแค่เพียง 1 ภาษา เท่านั้นคือ Javascipt

*** เขียนเพียง 1 ครั้ง แล้วสามารถ นำไปใช้กับ Mobile Platform ได้ทั้ง iOS, Android, Window Phone and more. ***

"มันจะดีแค่ไหนหละ ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการพัฒนา ทดสอบ กับทุกๆ Platform"

จนได้ข้อสรุป Sencha Touch Framework และ Ionic Framework เหมาะในการนำมาพัฒนา Mobile Application Cross Platform ในปัจจุบัน

ShowCase : MedCalc Application

รายละเอียดของ Service Application ส
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

ionic ตอนพิเศษ 2. ตั

ionic ตอนพิเศษ มาเปิ

ionic ตอนที่ 4. วิธี

Ionic ตอนที่ 3. การใ

Ionic ตอนที่ 2. ng ค

Ionic ตอนที่ 1. ติดต

วิธีติดตั้ง Sencha SDK Tools

*** Video สอนติดตั้งบน Sencha Touch
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

KK Auto

KK Auto แอพพลิเคชั่นใหม่ จากธนาคารเ
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

AirAsia

Wacoal Thailand App.

วิทยากร SmartPhone กรมประมง


.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วิทยากร Software Park


.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

บรรยายพิเศษ ให้น้องๆ ม.ขอนแก่น


.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

โครงการ Mobie Dev Apprentice f

ผู้เข้ารับการอบรม มีจากหลายบริษัท หลากหลายสาขา
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

บริษัท Piesoft & Clicknext

3 วันช่างเป็นประสบการณ์ที่ดีในการสอน Programmer ระ
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

Gram Software Solution

น้องๆแต่ละคน ทำได้ดีครับ ถึงจะเหนื่อยกันสายตัวแทบข
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วิทยากร Software Park

บรรยากาศ เป็นกันเองครับ
หลักสูตรจะเน้นไปทาง
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)